نرم افزار مدیریت آموزشگاه
School Demo

دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار آموزشگاه

Setup Azmoon

دانلود نرم افزار آزمون تحت شبکه

MyPhoneExplorer

دانلود نرم افزار اتصال سیستم به گوشی هوشمند

Report School

دانلود نمونه گزارش، نرم افزار گزارش ساز School

SQL Server Express 2012 SP3

دانلود نرم افزار پایگاه داده برای نسخه تک کاربر

SQL Server FULL 2012 SP3

دانلود نرم افزار پایگاه داده برای نسخه تحت شبکه و مدیریتی

Hamachi

دانلود نرم افزار Hamachi

Setup School

دانلود نسخه اصلی نرم افزار آموزشگاه

Tiny Lock

دانلود نرم افزار قفل سخت افزاری

Microsoft .NET Framework 4.5.1

دانلود نرم افزار مجموعه‌ای از ابزارها، کتابخانه‌ ها NET.

Stimulsoft Reports.Net 2018

دانلود مجموعه فایل های گزارش ساز

Firewall Rules

دانلود نرم افزار تنظیم فایر وال

AnyDesk

دانلود نرم افزار پشتیانی AnyDesk

UltraViewer

دانلود نرم افزار پشتیبانی UltraViewer