سرویس SQL Server 2012

300,000 تومان

سرویس یک ساله 100MB

SQL Server 2012

CPU: Intel Xeon E 5645

RAM: 32 GB DDR 3 – 1333 Mhz

HDD: 4 x 500 GB

100 GB ترافیک ماهیانه پایه

یک IP پایه

محل سرور ایران

شناسه محصول : SQLServer2012 دسته بندی : برچسب: