سرور فیزیکی سرخطی بورس

4,000,000 تومان

سرور فیزیکی سرخطی بورس یک ماهه

CPU: 24 CORE

RAM: 32 GB

HARD DISK SSD: 500GB

OS : Windows  server 2019

میانگین سرعت

سرعت سرور بورس

سرعت سرور بورس

شناسه محصول : bourse_server1 دسته بندی : برچسب: , ,
توضیحات

توضیحات

مشخصات سرور فیزیکی سرخطی بورس

Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU X5670 @ 2.93GHz 2.93 GHz

Installed Ram : 32.00 GB

  bit-64 operating system