نرم افزار آموزشگاه

تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 7.0.0.0

تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 7.0.0.0 کلیه امکانات نسخه های قبلی + 1) مرتب سازی چاپ

تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 7.0.0.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +

1) مرتب سازی چاپ لیست حضور غیاب بر اساس تاریخ
2) پنهان سازی ابزارهای روی صفحه در بخش تنظیمات
3) امکان ثبت تبلیغات آموزشگاه
4) بهینه سازی بخش ثبت نمرات مستمر و نهایی
5) کاهش تعرفه سامانه پیامکی
6) بهینه سازی فرم چاپ از گزاش ساز

 

www.tncoltd.com

Pin It

ارسال دیدگاه