تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 6.9.0.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +

1) بهینه سازی ثبت نمرات مستمر و نهایی

 

 

Pin It

ارسال دیدگاه