کلیه امکانات نسخه های قبلی +

1) امکان ارسال پیامک تولد برای پرسنل
2) بهینه سازی بخش پرسنل
3) بهینه سازی کلید CRTL+DEL در کلیه گزارشات
4) بهینه سازی بخش ارسال پیامک
5) بهینه سازی پخش پشتیبانی

https://www.tncoltd.com/online

Pin It

ارسال دیدگاه