نرم افزار آموزشگاه

نسخه جدید نرم افزار آموزشگاه نسخه 6.3.0.0

نسخه جدید نرم افزار آموزشگاه نسخه 6.3.0.0

1) دسترسی محاسبه طول دوره آموزشی در بخش ایجاد کلاس جدید
2) دکمه ویرایش تفصیلی در بخش مشخصات پرسنل
3) ویرایش خودکار محل تولد و محل صدور در بخش ویرایش کد ملی
4) بهینه سازی بخش دسترسی حسابهای تفصیلی به حسابدار
5) بهینه سازی بروز رسانی نرم افزار
6) بهینه سازی ارسال پیام توسط ربات تلگرام
7) بهینه سازی بخش جستجوی انبار و کتابخانه
8) بهینه سازی بخش نمایش موجودی انبار
9) دسترسی به موجودی انبار از بخش امور انبار و کتابخانه
10) دسترسی به مشخصات کلاس در بخش ثبت دروس

نرم افزار مدیریت آموزشگاه
پشتیبانی نرم افزار آموزشگاه

ارسال دیدگاه