نرم افزار آموزشگاه

تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 5.6.0.0

تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 5.6.0.0

1) بهینه سازی بخش ایجاد کلاس
2) بهینه سازی بخش ارسال پیشنهادات به بخش برنامه نویسی
3) بهینه سازی پیام های نرم افزار
4) امکان ارسال پیام در ربات نرم افزار آموزشگاه، قابل استفاده در نسخه تحت شبکه 101 و مدیریتی 100

https://www.instagram.com/tncoltd/

ارسال دیدگاه