نرم افزار آموزشگاه

تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 5.4.0.0

تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 5.4.0.0 کلیه امکانات نسخه های قبلی +

تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 5.4.0.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +

1) بهینه سازی بخش انبار داری و فروش کالا
2) امکان چاپ فاکتور گروهی در بخش انبار داری
3) بهینه سازی بخش کارتابل و سطح دسترسی کاربران برای نمایش پیامها

نشانی اینستاگرام نرم افزار مدیریت آموزشگاه

https://www.tncoltd.com/clientele

ارسال دیدگاه