نرم افزار آموزشگاه

تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 5.3.0.0

تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 5.3.0.0

کلیه امکانات نسخه های قبلی +

1) بهینه سازی بخش اسکن تصاویر
2) بهینه سازی بازیابی رمز ورودی نرم افزار
3) بهینه سازی بخش گزارش کلاس ها

https://www.tncoltd.com/category/news/

ارسال دیدگاه