ربات پیام رسان آموزشگاه

راهنمای استفاده از ربات نرم‌افزار آموزشگاه

1)دانشجویان عضو ربات شوند.

2)نرم افزار آموزشگاه را به آخرین نسخه بروز رسانی نمایید.

3)در بخش تنظیمات نرم افزار، نحوه ارسال پیام را روی ربات قرار دهید.

4)بصورت عادی به شماره موبایل آنها از طریق نرم‌افزار پیام خصوصی ارسال نمایید.

قابل استفاده در نسخه کد 100 و 101 نرم افزار آموزشگاه.

نشانی ربات : https://t.me/schoolmessenger_robot