پشتيبانی و فروش

تلفن : 26645762 – 021

همراه : 09199008806

توجه:

ارتقاء نرم افزار آموزشگاه

 • فرآیند ارتقاء نرم افزار توسط نرم افزار های Remote قابل انجام می باشد.
 • ساعات کاری:  10 الی 18
 • امکان پرسش و پاسخ نیز در سایت، توسط گزینه   امکان پذیر می باشد.

 • ارتقاء نرم افزار آموزشگاه

  تومان 400،000 ارتقاء نرم افزار آموزشگاه از کد 102 تک کاربر به کد 101 تحت شبکه

  امکان استفاده در یک آموزشگاه
  امکان استفاده همزمان برای 10 کاربر
  ارسال پیامک توسط سیم کارت شخصی
  آزمون تحت شبکه
  پشتیبانی مادام العمر رایگان بدون نیاز به تمدید مجدد


 • ارتقاء نرم افزار آموزشگاه

  تومان 900،000 ارتقاء نرم افزار آموزشگاه از کد 102 تک کاربر به کد 100 مدیریتی

  امکان استفاده در دو آموزشگاه
  امکان استفاده همزمان برای 10 کاربر
  ارسال پیام توسط سیم کارت شخصی
  آزمون تحت شبکه
  پشتیبانی مادام العمر رایگان بدون نیاز به تمدید مجدد


 • ارتقاء نرم افزار آموزشگاه

  تومان 500،000 ارتقاء نرم افزار آموزشگاه از کد 101 شبکه به کد 100 مدیریتی

  امکان استفاده در دو آموزشگاه
  امکان استفاده همزمان برای 10 کاربر
  ارسال پیام توسط سیم کارت شخصی
  آزمون تحت شبکه
  پشتیبانی مادام العمر رایگان بدون نیاز به تمدید مجدد