پشتيبانی و فروش

تلفن : 26645762 – 021

همراه : 09199008806

توجه:

 • استفاده از نرم افزار و ارسال هر نوع پیام مستلزم معتبر بودن تاریخ انقضاء نرم افزار می باشد.
 • در صورت حذف و نصب مجدد نرم افزار، نیاز به بروز رسانی نرم افزار خواهید داشت و بروز رسانی نرم افزار مستلزم معتبر بودن تاریخ انقضاء نرم افزار می باشد.
 • در صورت فرا رسیدن تاریخ انقضاء، کلیه منو های نرم افزار غیر فعال خواهد شد، لذا لطفا قبل از فرا رسیدن تاریخ انقضاء نسبت به تمدید آن اقدام فرمایید.
 • در صورت غیر فعال شدن منو ها با پرداخت مبلغ تمدید و پشتیبانی، کلیه منو ها فعال خواهد شد.
 • ساعات کاری:  10 الی 18
 • امکان پرسش و پاسخ نیز در سایت، توسط گزینه   امکان پذیر می باشد.

 • ارتقاء نرم افزار آموزشگاه

  تومان 160،000 ارتقاء نرم افزار آموزشگاه از کد 102 تک کاربر به کد 101 تحت شبکه

  امکان استفاده همزمان برای 10 کاربر
  ارسال پیامک توسط سیم کارت شخصی
  آزمون تحت شبکه


 • ارتقاء نرم افزار آموزشگاه

  تومان 280،000 ارتقاء نرم افزار آموزشگاه از کد 102 تک کاربر به کد 100 مدیریتی

  امکان استفاده در 2 آموزشگاه
  امکان استفاده همزمان برای 10 کاربر
  ارسال پیام توسط سیم کارت شخصی
  آزمون تحت شبکه


 • ارتقاء نرم افزار آموزشگاه

  تومان 120،000 ارتقاء نرم افزار آموزشگاه از کد 101 شبکه به کد 100 مدیریتی

  امکان استفاده در 2 آموزشگاه
  امکان استفاده همزمان برای 10 کاربر
  ارسال پیام توسط سیم کارت شخصی
  آزمون تحت شبکه