پشتيبانی و فروش

تلفن : 26645762 – 021

همراه : 09199008806

 

 • در صورت تمایل به ارتقاء نرم افزار به کد های بالاتر فقط تفاوت قیمت روز و قیمت محصول مورد نظر دریافت خواهد شد.
 • پرداخت هزینه پشتیبانی، به شما این اطمینان را میدهد که در صورت بروز مشکل در نرم افزار، تیمی وجود دارد که پاسخگوی شما باشد و مشکلات شما را رفع نماید.

 


 • تمدید پشتیبانی نرم افزار آموزشگاه

  تومان 50،000 12 ماهه نسخه تک کاربر کد 102 • تمدید پشتیبانی نرم افزار آموزشگاه

  تومان 100،000 12 ماهه نسخه تحت شبکه کد 101 یا 100 • ارتقاء نرم افزار آموزشگاه

  تومان 200،000 ارتقاء نرم افزار آموزشگاه از کد 102 تک کاربر به کد 101 تحت شبکه

  امکان استفاده همزمان برای 10 کاربر
  ارسال پیامک توسط سیم کارت شخصی
  آزمون تحت شبکه


 • ارتقاء نرم افزار آموزشگاه

  تومان 350،000 ارتقاء نرم افزار آموزشگاه از کد 102 تک کاربر به کد 100 مدیریتی

  امکان استفاده در 2 آموزشگاه
  امکان استفاده همزمان برای 10 کاربر
  ارسال پیام توسط سیم کارت شخصی
  آزمون تحت شبکه


 • ارتقاء نرم افزار آموزشگاه

  تومان 150،000 ارتقاء نرم افزار آموزشگاه از کد 101 شبکه به کد 100 مدیریتی

  امکان استفاده در 2 آموزشگاه
  امکان استفاده همزمان برای 10 کاربر
  ارسال پیام توسط سیم کارت شخصی
  آزمون تحت شبکه