نرم افزار مدیریت آموزشگاه
School Demo

دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار آموزشگاه

Setup Azmoon

دانلود نرم افزار آزمون تحت شبکه

Tiny Lock

دانلود نرم افزار قفل سخت افزاری

Report School

دانلود نمونه گزارش، نرم افزار گزارش ساز School

SQL Server Express 2012 SP3

دانلود نرم افزار بایگاه داده برای نسخه تک کاربر

Hamachi

دانلود نرم افزار Hamachi

Firewall Rules

دانلود نرم افزار تنظیم فایر وال

AnyDesk Remote

دانلود نرم افزار پشتیانی AnyDesk

Setup School

دانلود نسخه اصلی نرم افزار آموزشگاه

School update

دانلود آخرین نسخه نرم افزار آموزشگاه

Tiny Avtivix

دانلود Activix قفل سخت افزاری

Azar Broker

دانلود راه انداز دستگاه حضور غیاب

MyPhoneExplorer

دانلود نرم افزار اتصال سیستم به گوشی هوشمند

Microsoft .NET Framework 4.5.1

دانلود نرم افزار مجموعه‌ای از ابزارها، کتابخانه‌ ها NET.

Stimulsoft Reports.Net 2018

دانلود مجموعه فایل های گزارش ساز

UltraViewer Remote

دانلود نرم افزار پشتیبانی UltraViewer