سوالات متدوال نرم افزار آموزشگاه

نرم افزار آموزشگاه را چگونه نصب و شروع نماییم ؟

ابتدا راهنمای نصب نرم افزار آموزشگاه را از لینک ذیل دانلود و مراحل را طبق راهنمای طی نمایید.

رفع خطای A network-related or instance !
چگونه پیامک توسط سیم کارت ارسال می شود ؟
نحوه استفاده از MyPhoneExplorer با یک دستگاه Android