پیشنهادات شما در نسخه های بعدی پس از بررسی اعمال خواهد شد.

ارسال رایگان به سراسر کشور توسط پست سفارشی


 • نسخه مدیریتی کد 100

  تومان 800,000 پشتیبانی 12 ماهه رایگان انجام کلیه امور حسابداری و کلاس بندی آموزشگاه

  امکان استفاده در دو آموزشگاه
  امکان استفاده همزمان برای 10 کاربر همزمان
  ارسال پیام توسط پنل sms و سیم کارت شخصی
  امکان اتصال به دستگاه کارت خوان (POS) توسط رابط POS BAN و Caller ID
  آزمون تحت شبکه
  کارتابل اداری
  ارتباط با کلیه دستگاه های حضور غیاب
  با دو قفل سخت افزاری
  تمدید نرم افزار برای 12 ماه 100،000 تومان برای هر یک کد شعبه


 • نسخه تحت شبکه کد 101

  تومان 500،000 پشتیبانی 12 ماهه رایگان انجام کلیه امور حسابداری و کلاس بندی آموزشگاه

  امکان استفاده در یک آموزشگاه
  امکان استفاده همزمان برای 10 کاربر همزمان
  ارسال پیام توسط پنل sms و سیم کارت شخصی
  امکان اتصال به دستگاه کارت خوان (POS) توسط رابط POS BAN و Caller ID
  آزمون تحت شبکه
  کارتابل اداری
  ارتباط با کلیه دستگاه های حضور غیاب
  با یک قفل سخت افزاری
  تمدید نرم افزار برای 12 ماه 100،000 تومان برای هر یک کد شعبه


 • نسخه تک کاربر کد 102

  تومان 300،000 پشتیبانی 12 ماهه رایگان انجام کلیه امور حسابداری و کلاس بندی آموزشگاه

  امکان استفاده در یک آموزشگاه
  امکان استفاده برای 1 کاربر همزمان
  ارسال پیام توسط پنل sms
  ارتباط با دستگاه حضور غیاب بارکد خوان
  با یک قفل سخت افزاری
  تمدید نرم افزار برای 12 ماه 50،000 تومان برای هر یک کد شعبه


 • شعبه جدید برای نسخه مدیریتی کد 100

  تومان 300،000 پشتیبانی 12 ماهه رایگان انجام کلیه امور حسابداری و کلاس بندی آموزشگاه

  امکان استفاده در یک آموزشگاه
  امکان استفاده همزمان برای 10 کاربر همزمان
  ارسال پیام توسط پنل sms و سیم کارت شخصی
  امکان اتصال به دستگاه کارت خوان (POS) توسط رابط POS BAN و Caller ID
  آزمون تحت شبکه
  کارتابل اداری
  ارتباط با کلیه دستگاه های حضور غیاب
  با یک قفل سخت افزاری
  تمدید نرم افزار برای 12 ماه 100،000 تومان برای هر یک کد شعبه