نرم افزار موسسات آموزشی و آموزشگاه های فنی و حرفه ای، مورد استفاده در آموزشگاه هاي فنی ، زبان ، قرآنی ، علمی و کنکور ، موسيقی
مبتني بر اصول حسابداری
استفاده آسان و سازگار با سيستم عامل Windows 7,8,10
قابليت حضور و غياب دستی و يا با کارت و يا با دستگاه بارکد خوان و يا اثرانگشت
امور انبار داری و خريد و فروش
انجام کليه امور مالي و کلاس بندي ثبت نام شدگان
امکان صدور نامه های اداري و يا گواهي نامه با نرم افزار فرم ساز
قابليت ارتقاء نرم افزار به نسخه هاي بالاتر
امکان ارسال پيام کوتاه با پنل و سيم کارت
امکان ارسال پيام توسط تلگرام
قيمت مناسب در سه نسخه مختلف

 

 

تغييرات در نرم افزار مديريت و ثبت نام آموزشگاه نسخه 3.8.0.0
کليه امکانات نسخه هاي قبلي +
امکان ثبت عملکرد ويرايش و حذف اسناد حسابداري و گزارش گيري بر اساس تاريخ
امکان ثبت توضيحات بيشتر در بخش پرسنل جهت درج رزومه و موارد ديگر

تغييرات در نرم افزار مديريت و ثبت نام آموزشگاه نسخه 3.7.0.0
کليه امکانات نسخه هاي قبلي +
نمايش تعداد در گزارش ثبت نام شدگان
گزارش مقايسه دو ترم با يکديگر و نمايش ثبت نام نشدگان ترم اول در ترم دوم
چاپ ليست افراد حاضر در کلاس در بخش برنامه کلاسها
نمايش کليه کلاسهاي دانشجو در گزارش اقساط معوقه

تغييرات در نرم افزار مديريت و ثبت نام آموزشگاه نسخه 3.6.0.0
کليه امکانات نسخه هاي قبلي +
امکان فعال و يا غير فعال نمودن درج نام و جنسيت در متن پيام هاي ارسالي
امکان جستجوي مربي در بخش برنامه کلاسها

تغييرات در نرم افزار مديريت و ثبت نام آموزشگاه نسخه 3.5.0.0
کليه امکانات نسخه هاي قبلي +
امکان آرشيو شهريه هاي يک ترم
گزارش عملکرد کاربران در سيستم
نمايش پيام خوانده نشده بصورت خودکار از بخش کارتابل
نمايش دفتر روزنامه در بخش گزارش حسابداري
بهينه سازي بخش گزارش انبار و فروش کالا
ويرايش خودکار عنوان حساب تفصيلي در صورت ويرايش مشخصات فردي

تغييرات در نرم افزار مديريت و ثبت نام آموزشگاه نسخه 3.4.0.0
کليه امکانات نسخه هاي قبلي +
تغيير سريع کاربر
امکان ارسال پيام ثبت و نام و صدور قبض شهريه توسط تلگرام
تفکيک عناوين حسابهاي پيشفرض و اختصاصي در بخش ثبت هزينه هاي آموزشگاه
بهينه سازي بخش بررسي اتصال نرم افزار به تلگرام

تغييرات در نرم افزار مديريت و ثبت نام آموزشگاه نسخه 3.3.0.0
کليه امکانات نسخه هاي قبلي +
بهينه سازي چاپ برگه حضور و غياب دانشجويان حاضر در کلاس

تغييرات در نرم افزار مديريت و ثبت نام آموزشگاه نسخه 3.2.0.0
کليه امکانات نسخه هاي قبلي +
امکان ارسال پيام در گزارش کلاس بر اساس افراد حاضر در آنها
بهينه سازي بخش بررسي اتصال به تلگرام

تغييرات در نرم افزار مديريت و ثبت نام آموزشگاه نسخه 3.1.0.0
کليه امکانات نسخه هاي قبلي +
تنظيم گزارش کلاسها بر اساس تاريخ شروع و پايان کلاس
گزارش جديد وضعيت شروع و پايان افراد کلاس بندي شده، در يک بازه تاريخي
درج خودکار شماره دانشجويان با نام آنها در مخاطبين تلگرام و ارسال پيام به آنها

تغييرات در نرم افزار مديريت و ثبت نام آموزشگاه نسخه 3.0.0.0
کليه امکانات نسخه هاي قبلي +
تغيير در لوگو اصلي نرم افزار
بهينه سازي گزارش مالي کلاس
بهينه سازي بخش حضور غياب با دستگاه بارکد خوان
تغيير عنوان گزارش مالي کلاس به گزارش دريافتي کلاس

تغييرات در نرم افزار مديريت و ثبت نام آموزشگاه نسخه 2.9.0.0
کليه امکانات نسخه هاي قبلي +
امکان نمايش وضعيت تاريخ از نظر تعطيلات رسمي در بخش برنامه ريزي زماني کلاسها
امکان ثبت خودکار پرسنل در بخش حسابهاي تفصيلي
امکان نمايش تداخل کلاسها در زمان ويرايش مشخصات کلاسها
امکان ارسال به مخاطبين تلگرام از طريق نرم افزار آموزشگاه

تغييرات در نرم افزار مديريت و ثبت نام آموزشگاه نسخه 2.8.0.0
کليه امکانات نسخه هاي قبلي +
امکان نمايش وضعيت تاريخ از نظر تعطيلات رسمي در بخش برنامه ريزي زماني کلاسها
امکان ثبت خودکار پرسنل در بخش حسابهاي تفصيلي
امکان نمايش تداخل کلاسها در زمان ويرايش مشخصات کلاسها
امکان ارسال به مخاطبين تلگرام از طريق نرم افزار آموزشگاه

تغييرات در نرم افزار مديريت و ثبت نام آموزشگاه نسخه 2.7.0.0
کليه امکانات نسخه هاي قبلي +
نمايش شماره همراه در ليست پرسنل
نمايش تعدادي افراد کلاس بندي نشده
امکان ثبت کلاس با زمان بندي متغير
امکان گزارش از کلاسها با زمان بندي متغير
امکان حضور غياب هوشمند بر اساس کلاسهاي با زمان بندي ثابت و متغير
نمايش وضعيت کلاس با زمان بندي ثابت و متغير
امکان چاپ ليست کلاسها با زمان بندي متغير
اضافه شدن ستون سن در بخش رزرو
امکان جستجو سريع در کليه منو هاي کرکره اي
پيام تداخل کلاسها از نظر مربي و زمان برگزاري

تغييرات در نرم افزار مديريت و ثبت نام آموزشگاه نسخه 2.6.0.0
کليه امکانات نسخه هاي قبلي +
امکان چاپ ليست نمرات مستمر حاضر در کلاس
امکان چاپ ليست نمرات نهايي حاضر در کلاس
تغيير در وضعيت نمايش بروز رساني نرم افزار

Pin It

1 دیدگاه در “نرم افزار آموزشگاه های فنی و حرفه ای

ارسال دیدگاه