با سلام

امکان پشتیبانی و ارسال سوالات و دریافت پاسخ از طریق وب سایت نرم افزار آموزشگاه فراهم شده.

گروه تراشه نگار

www.tncoltd.com

 

ارسال دیدگاه